Tối 24.5, UBND TP.Hải Dương ban hành Quyết định số 3405/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TP.Hải Dương quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố kể từ 0h ngày 25.5.

Trong đó, 10 phường gồm Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các địa phương nêu trên thực hiện nhà cách ly với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thành phố tạm dừng hoạt động các chợ: Bắc Kinh, chợ tạm Phú Yên, chợ Con, chợ Chi Lăng. Các chợ còn lại thực hiện việc phân vùng và phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ; chỉ cho bán lương thực thực phẩm trong các chợ. Các hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa theo Quyết định số 3378/QD-UBND ngày 20.5.2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động.

Ngoài 10 phường nêu trên, 15 phường, xã còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật cần thiết; không ra ngoài đường từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau; tiếp tục tạm dừng các hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa theo Quyết định số 3378/QD-UBND ngày 20.5.2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

UBND TP quyết định tạm dừng hoạt động của Bộ phận Một cửa thành phố và 10 phường nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương phải tự đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch tại các cơ sở lao động theo Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16.2.2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh, yêu cầu gửi bản tự chấm điểm về Ban quản lý các Khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong KCN), về UBND thành phố (đối với doanh nghiệp ngoài KCN), nếu đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 thì được hoạt động và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Source

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments Box