Thứ Tư, ngày 19/05/2021 17:07 PM (GMT+7)

75 năm đã trôi qua kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-ho-chi-minh-duoc-bao-nhieu-phieu-bau-trong-cuoc-tong-tuyen-cu-dau-…Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-ho-chi-minh-duoc-bao-nhieu-phieu-bau-trong-cuoc-tong-tuyen-cu-dau-tien-nam-1946-post1337952.tpo

Giỗ Tổ 10/3 là giỗ vị vua nào? Sự thật có bao nhiêu đời vua Hùng?

Hùng Vương, là cách gọi các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, hay Lễ hội Đền Hùng,…

Source

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments Box